fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap9:detail_th
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap9:detail_th
...
  • html5 slideshow
1

ผลงาน

ครูมนูกิจ บ้านเล้า รับเกียรติบัตรผลงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557

จากผู้ว่าราชการ จ.นครนายก
วันที่ 27 เม.ย. 58 ณ ศาลากลาง จ.นครนายก

แชมป์การแข่งขันฟุตบอล รุ่น 18 ปี

การแข่งขัน to be number one จ.นครนายก โดยครูมนูกิจ บ้านเล้า

ชนะเลิศชมรม to be number one

การแข่งขัน to be number one จ.นครนายก
โดยครูมนูกิจ บ้านเล้า

ชนะเลิศ to be number one teen

exercise NaKhon nayok Champianship
2014 โดยครูมนูกิจ

ชนะเลิศ KFC seven shoot

ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้เป็นแทน
ไปแข่งระดับภาค ที่ชลบุรี

มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ร.ร.อุบลรัตนฯนครนายก ร่วมกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557

ผลงาน

ชนะเลิศโครงการเยาวชน

เพื่อเป็นเครื่อข่ายการสื่อสารขยับความคิด
พิชิตปัญหาพลังงานไทย

ชนะเลิศการแข่งขันตอบกฎหมาย

ระดับ ม.ปลาย ณ ศาลากลางนครนายก

แชมป์การแข่งขันฟุตบอล รุ่น 15 ปี

กีฬานักเีรียน-นักศึกษา ปี 2557
ชนะ ร.ร. นวมราชนุสรณ์

ชนะเลิศรายการ SWU Cup 2015

การแข่งขันฟุตบอล รุ่น 15 ปี

รองชนะเลิศ การแข่งขันตะกร้อ รุ่น 18 ปี

กีฬา นักเรียน - นักศึกษาส่วนภูมิภาค จ.นครนายก